Tietosuojaseloste

Kaldoaivi Ultra Trail / Elones Oy - järjestämän tapahtuman tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Ilmoittautuminen ja osallistujatiedot:

RaceResult - sivusto

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Elones Oy
Koivusillantie 13
01800 Klaukkala

0442811841

post@kaldoaiviultratrail.fi

Rekisteröidyt

Tietosi tallentuvat raceresult -ohjelmaan, kun ilmoittaudut tapahtumaan. 

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Keräämme henkilötietoja tapahtumiemme järjestämistä sekä tapahtumien tulosten julkaisua varten. Sähköpostilistaa keräämme tapahtumien ja oheistuotteiden markkinointia ja tiedottamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Osallistujarekisterit sisältävät seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • syntymäaika
 • Matka tms. johon osallistuu
 • mahdollisesti tiedot ostetuista oheistuotteista ja palveluista
 • Tapahtuman aikana kertyvät tulostiedot

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdan 1 yhteystietoihin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Tyypillisesti ilmoittautumispalvelumme lähettää rekisteröidylle henkilökohtaisen tietojen tarkistus- ja muutoslinkin, poislukien ryhmäilmoittautumiset.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli koet, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröity voi kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi antaa ilmoittautumisen yhteydessä erikseen suostumuksen listalle liittämisestä.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaan ilmoittautuessa tapahtumiimme.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • race result 

Lisäksi luovutamme tulostilastoja säännöllisesti seuraaviin rekistereihin:

 • Tiedotuskanavat
 • Tulospalvelu

Käsittelyn kesto

 • Tulosten esittämiseen tarvittavat tiedot säilytämme "ikuisesti".

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.