Turvallisuus


Huomioitavaa kilpailureitillä:


Noudata erityistä varovaisuutta vesistöjen ylityksissä. Kivet ovat liukkaita ja virtaus voi olla paikoittain voimakasta.

Reitti kulkee pienin osin tietä pitkin, jolloin kilpailijan tulee noudattaa tieliikennelakia. Järjestäjät toimittavat tieosuuksille varoituskyltit kilpailusta. Joissain risteyskohdissa on järjestäjän liikenteenohjaaja.

Reitillä on teknisiä paikkoja ja varsinkin kivet voivat olla liukkaita. Noudata varovaisuutta varsinkin kovavauhtisissa laskuissa.


Pitkässä kilpailussa tyypillisiä vaivoja voivat olla hiertymät, rakot, nestehukka, energian loppumisen myötä seuraava uupumus, sekä kaatumisen seurauksena syntyneet vammat. 

Märissä, kylmissä ja tuulisissa olosuhteissa hypotermian riski kasvaa. Varaudu siihen, että saatat joutua auttamaan itseäsi reitin varrella. Tämän vuoksi järjestäjä on listannut kilpailussa vaadittavat pakolliset välineet. 

Kilpailijoilla on oltava mukanaan puhelin, jotta avun hälyttäminen onnistuu tarvittaessa itselle tai toiselle kilpailijalle. Jokainen on velvollinen pysähtymään auttamaan avun tarpeessa olevia kanssakilpailijoita.

Mikäli joudut keskeyttämään, hankkiudu lähimmälle huoltopisteelle, josta huolehdimme sinut takaisin kisakeskukseen. Muista ilmoittaa keskeyttämisestä huollon henkilökunnalle.

Vakavassa onnettomuustilanteessa soita välittömästi hätänumeroon 112. Kilpailijoita suositellaan lataamaan puhelimeen 112-sovellus, jossa on paikannus.

Kilpailijoiden perässä reitille lähtee turva-ajoneuvo.

Järjestäjillä on omaa toimintaansa koskien vakuutus. Kaikki osallistujat ovat kilpailussa kuitenkin omalla vastuullaan ja ovat velvollisia huolehtimaan tarpeelliseksi katsomastaan vakuutusturvasta.

Tapahtuman ajanotto hoidetaan digitaalisesti. Kilpailijoiden etenemistä on mahdollista seurata realiajassa palveluntarjoajan kautta.

Evakointi erämaasta voi kestää useita tunteja.